Platform

NLII Platform

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII heeft een platform opgericht waarin verschillende partijen samen komen; partijen aan de vraag- en aanbodzijde van financiering, de banken, de overheid en andere betrokkenen.

Achtergrond

NLII beoogt knelpunten op het gebied van financiering op te lossen op terreinen met een brede maatschappelijke impact. Er zijn veel belanghebbenden en partijen die een rol spelen. Het is dan ook van belang deze partijen bijeen te brengen. NLII heeft een platform opgericht waarin verschillende partijen samen komen, zoals vertegenwoordigers van marktpartijen aan de vraag- en aanbodzijde van financiering, de banken, de overheid en andere betrokkenen. Niet alleen om de agenda te zetten maar ook om afspraken te maken. Er wordt overleg gevoerd over de terreinen waar behoefte is aan lange termijn financiering en over de belemmeringen die hierbij worden ondervonden. Het NLII Platform helpt om het draagvlak te creëren wat nodig is om tot oplossingen te komen waardoor deze belemmeringen worden weggenomen. De activiteiten van het NLII Platform leiden ertoe dat er bij NLII een eenduidig inzicht bestaat in de structurele financieringsvraagstukken in Nederland.

Het NLII Platform komt jaarlijks twee keer bijeen, onder voorzitterschap van het NLII bestuur.

Deelnemers NLII Platform

Ministerie van Economische Zaken

-

Verzekeraars (Verbond van Verzekeraars)

Richard Weurding (directeur)

Marco Keim (Aegon)*

Pensioenfondsen (Pensioenfederatie)

Gerard Riemen (directeur)

Corien Wortmann-Kool (ABP)*

Banken (Nederlandse Vereniging van Banken)

Chris Buijink (voorzitter)

Rien Nagel (Rabobank)*

Europese Investeringsbank

Pim van Ballekom

VNO-NCW

Hans de Boer

Bouwend Nederland

Maxime Verhagen

MKB-Nederland

Michaël van Straalen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Jan van Zanen

Interprovinciaal Overleg

Wim van de Donk

Nederlands Investeringsagentschap voor EFSI

Bertholt Leeftink

De Nederlandsche Bank

Frank Elderson

Borgingscommissie Energieakkoord

Ed Nijpels

Nederlandse Investeringsinstelling NV

Rein Willems (voorzitter RvC)

Loek Sibbing (CEO)


*) Roulatie pensioenfondsen en verzekeraars (tevens aandeelhouder NLII) resp. banken