Platform

Organisatie

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII is een private instelling, opgericht door institutionele beleggers. Een aantal grote Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, te weten Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, INKEF, MN, NN, PFZW, PGGM, PME, PMT en Vivat, heeft aan de basis gestaan van NLII en de benodigde middelen voor de oprichting van NLII verschaft.

Rol van de overheid

De NLII is een privaat initiatief. Dit neemt niet weg dat de overheid onmiskenbaar belanghebbende is bij de activiteiten van de NLII. De activiteiten beogen immers het beschikbare financieringsvermogen van de Nederlandse economie als geheel te vergroten en de financiering hiervan te diversifiëren. De beoogde vergroting is van belang voor belangrijke beleidsdoelen van de overheid. Bovendien kunnen ook de (decentrale) overheden als vragende partijen gebruik maken van de diensten van de NLII.

 

Met ingang van mei 2016 maakt het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) ook onderdeel uit van het Platform. Het NIA zorgt voor optimale aansluiting van Nederlandse projecten op de financieringsmogelijkheden van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). NIA en NLII werken vanaf 2016 samen en hebben de intentie om dit in een overeenkomst vast te leggen.