Aandeelhouders

Bestuur

Nederlandse Investeringsinstelling

De dagelijkse leiding van NLII berust bij het bestuur dat bestaat uit een Chief Executive Officer bestuursvoorzitter en een Chief Financial & Risk Officer. Het bestuur zorgt voor de uitvoering van de diverse projecten en ziet toe op een juiste uitvoering van de processen. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het goed functioneren van het Platform.

Willem Jan Brinkman (CFRO)


Willem Jan Brinkman is in augustus 2015 bij NLII in dienst getreden als Chief Financial & Risk Officer. Daarvoor was hij werkzaam bij KPMG Corporate Finance, waarvan de laatste 5 jaar als Partner. Bij KPMG hield Willem Jan Brinkman zich bezig met PPP projecten en asset based funding transacties en de laatste jaren gaf hij leiding aan het team dat verantwoordelijk was voor M&A transacties in de financiële sector. Eerder heeft Willem Jan gewerkt bij de Nationale Investeringsbank N.V. en bij ABP waar hij als Investment Manager verantwoordelijk was voor het opzetten en managen van nieuwe fondsen voor de credit portfolio van ABP Investments.

Loek Sibbing (CEO)


Loek Sibbing is op 1 oktober 2014 benoemd tot CEO van de Nederlandse Investeringsinstelling. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van Univest Company, de vermogensbeheerder van de tachtig wereldwijde pensioenfondsen van Unilever. Tot 2010 was Loek directeur van pensioenfondsen zoals Unilever Nederland, Volker Wessels Stevin en Randstad Holding. Dit combineerde hij met het bestuurslidmaatschap van OPF, de koepel van ondernemingspensioenfondsen, waar hij van 2005 tot 2010 voorzitter was. In zijn vroege carrière vervulde Loek posities in corporate finance en treasury bij KLM en Randstad.