Aandeelhouders

Aandeelhouders

Nederlandse Investeringsinstelling

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het hoogste orgaan van de NLII N.V. en komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur.

Onze aandeelhouders