Platform

Organisatie

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII is een private instelling, opgericht door institutionele beleggers. Een aantal grote Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, te weten Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, INKEF, MN, NN, PFZW, PGGM, PME, PMT en Vivat, heeft aan de basis gestaan van NLII en de benodigde middelen voor de oprichting van NLII verschaft.

Rol van de overheid

De NLII is een privaat initiatief. Dit neemt niet weg dat de overheid onmiskenbaar belanghebbende is bij de activiteiten van de NLII. De activiteiten beogen immers het beschikbare financieringsvermogen van de Nederlandse economie als geheel te vergroten en de financiering hiervan te diversifiëren.

Het Bestuur heeft de dagelijkse leiding van de NLII. Het bestuur bestaat uit de CEO en de Chief Financial & Risk Officer.

Het bestuur

De Raad van Commissarissen van NLII houdt, namens de aandeelhouders, toezicht op het bestuur.

De RvC

De NLII is een privaat initiatief. Aandeelhouders van de NLII zijn institutionele beleggers.

De aandeelhouders