NLII

Over ons

Nederlandse Investeringsinstelling

De Nederlandse Investeringsinstelling N.V. is opgericht om institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren.

Oprichting NLII

De financiële crisis, die begon in 2008, benadrukt het belang van een schokbestendige economie. Zoals opgemerkt in de Miljoenennota 2013, kan Nederland buitenlandse schokken nauwelijks beïnvloeden en gezien de openheid van de Nederlandse economie is het moeilijk de economie hiervan af te sluiten. Het is van belang dat in Nederland naast bancaire financiering ook het financieringsvermogen van Nederlandse institutionele beleggers in ruimere mate beschikbaar komt. Dit kan vooral in tijden van crisis een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit en robuustheid van de Nederlandse economie.

 

Sinds 2012 vonden gesprekken plaats tussen de overheid en een aantal grote verzekeraars, pensioenfondsen en -uitvoerders over het bevorderen van financiering van investeringen in Nederland. Op 5 november 2013 is de heer Jan van Rutte door de minister van Economische Zaken aangesteld als kwartiermaker om de plannen uit te werken in een concreet voorstel. Dit voorstel, in de vorm van een inrichting- en realisatieplan voor de Nederlandse Investeringsinstelling, is in mei 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd.

 

Op 1 oktober 2014 is de Nederlandse Investeringsinstelling N.V. opgericht en is Loek Sibbing benoemd tot CEO.

Doelstelling & Strategie

Doelstelling

De doelstelling van NLII is de lange termijn financieringsmogelijkheden voor institutionele beleggers in de Nederlandse economie te vergroten.

 

Strategie

NLII inventariseert de financieringsbehoefte in verschillende sectoren van de Nederlandse economie en beoordeelt of financiering door institutionele beleggers zou kunnen voorzien in deze behoefte. Om de vraag naar financiering aan te laten sluiten bij het beleggingsprofiel van institutionele beleggers structureert NLII de financiering, bijvoorbeeld in de vorm van een fonds. Op deze manier wordt een belegging van voldoende schaalgrootte gecreëerd met het gewenste risico-rendement profiel.

Ontwikkelingen 2017
Download hier het verslag van het bestuur over het jaar 2017.