NLII APOLLO ZORGVASTGOED FONDS

NLII Apollo Zorgvastgoed fonds

Impact meting

Hartelt Fund Management heeft samen met consultant Steward Requeen en de Nederlandse Investeringsinsteling een impact raamwerk inclusief Dashboard ontwikkeld om de impact van de beleggingen uit het fonds te meten en hiermee te beoordelen in hoeverre de beleggingen bijdragen aan de realisatie van de missie van het fonds. Hieronder kunt u lezen over de impact van dit fonds.

Impact van het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds

De missie van het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds is het initiëren en beheren van lange termijn partnerships met institutionele beleggers en zorgaanbieders om te voorzien in de groeiende en veranderende vraag naar betaalbare, duurzame zorghuisvesting en –faciliteiten. Het Fonds heeft de missie vertaald naar concrete doelstellingen. Deze doelstellingen zijn onder meer:

 

  • Betaalbare huisvesting voor bewoners en zorgaanbieders
  • Tevreden bewoners en zorgaanbieders
  • Veilige woon- en werkomgeving
  • Duurzame huisvesting

 

Impact beleggingen beogen een positieve invloed uit te oefenen op de maatschappij en/of het milieu. Onderzoek van onder meer de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) toont een viertal kenmerken van impact beleggingen: (1) streven om een (vooraf vastgesteld) positieve impact te behalen (2) marktconform financieel rendement (3) raamwerk om de impact te meten (4) lange termijn horizon.

 

Om de impact van dit Fonds te meten is een uniek impact raamwerk ontwikkeld. Hier wordt zowel de output (aantal objecten, geïnvesteerd vermogen etc.) als de impact (o.a. betaalbaarheid huisvesting, tevredenheid, veiligheid, duurzaamheid) gerapporteerd. Het Dashboard biedt de mogelijkheid om zowel op geaggregeerd portefeuille niveau als op individueel object niveau iets te zeggen over de beleggingen. Hieronder treft u een screenshot van het Dashboard aan. Het Dashboard is exclusief toegankelijk voor beleggers van het fonds.