NLII APOLLO ZORGVASTGOED FONDS

NLII Apollo Zorgvastgoed fonds

Nederlandse Investeringsinstelling

Het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds verschaft risicodragend kapitaal dat nodig is om het zorgvastgoed te moderniseren. Het fonds investeert in drie segmenten van de zorgvastgoedmarkt: beschermd wonen, verpleeghuizen en eerstelijns zorgcentra. Het fonds is eigenaar van het vastgoed waarin het investeert. Ook heeft NLII een impact dashboard ontwikkeld om inzicht te krijgen in de maatschappelijke impact van het fonds. Dit impact dashboard is te vinden via onderstaande knop.Achtergrond van het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds

De zorgsector is sterk in beweging. De zorgvraag kent door de demografische ontwikkelingen in Nederland niet alleen een explosieve groei, er is ook een grote verandering in het type zorg waaraan behoefte is. Mensen willen langer thuis wonen, de vraag naar kleinschalige intensieve zorgcomplexen neemt sterk toe en er vindt een duidelijke verschuiving plaats naar de eerstelijns zorgverlening. Hierdoor is niet alleen het huidige zorgaanbod onvoldoende, maar voldoet ook de huidige voorraad zorgvastgoed veelal niet aan de verander(en)de vraag van zorgconsumenten.

 

Omdat het financieringsspeelveld van de zorgsector de laatste jaren sterk is veranderd, onder meer door veranderingen in wet- en regelgeving, is de traditionele financiering structureel onvoldoende beschikbaar. Het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds kan deze behoefte aan risicodragend kapitaal invullen. Het fonds maakt het mogelijk voor institutionele beleggers om grootschalig in deze categorie zorgvastgoed te beleggen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan een versnelling van de benodigde modernisering van het zorgvastgoed in Nederland.

Het fonds investeert in drie segmenten van de zorgvastgoedmarkt: beschermd wonen, verpleeghuizen en eerstelijns zorgcentra. Het fonds is eigenaar van het vastgoed waarin het investeert. Het fonds past dan ook goed bij het beleggingsprofiel van institutionele beleggers omdat de belegger direct in het vastgoed belegt en niet in de financiering (‘belegging in stenen’). Deze propositie is samen met Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) en Hartelt Fund Management (HFM) ontwikkeld. SPH is, met een investering van EUR 80 miljoen, de eerste belegger in het fonds.

Kenmerken

  • De beoogde fondsomvang bedraagt EUR 200 miljoen.
  • Het fonds kent een investeringsondergrens van EUR 2 miljoen voor eerstelijns zorgcentra en EUR 5 miljoen voor beschermd wonen en verpleeghuizen. 
  • Het fonds streeft naar een stabiel financieel rendement en een maatschappelijk verantwoord rendement.
  • Het zorgvastgoedfonds belegt in drie soorten vastgoed: beschermd wonen (30%), verpleeghuizen (40%) en eerstelijns zorgcentra (30%). 
  • Hartelt Fund Management, gespecialiseerd in vastgoedbeleggingen, is aangesteld als beheerder van het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds. 
  • SPH investeert als eerste belegger EUR 80 miljoen in het zorgvastgoed fonds.

Meer informatie

Bovenstaande is een korte samenvatting van het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds. Indien u als institutionele belegger meer wilt weten over dit fonds of als u financiering zoekt dan kunt u contact opnemen met Hartelt Fund Management.

Handleiding opzetten Eerstelijnscentrum

De Nederlandse Investeringsinstelling heeft samen met het huisartsenpensioenfonds (SPH) op 27 juni 2017 de website www.eerstelijnscentrumopzetten.nl gelanceerd. Het opzetten van een eerstelijnscentrum is complex en het ontbrak huisartsen en andere zorgverleners aan een centraal informatiepunt. Deze website voorziet huisartsen en andere zorgverleners van informatie over alle aspecten van het opzetten van een eerstelijnscentrum: van planvorming tot bouw en financiering. Ook staan er ervaringen van huisartsen die al een gezondheidscentrum hebben opgezet en is er een mogelijkheid om vragen te stellen.