Onze fondsen

Bedrijfsleningen fonds

Nederlandse Investeringsinstelling

Het BLF financiert samen met de bank gezonde Nederlandse ondernemingen. Daarbij verstrekken het BLF en de banken onder reguliere voorwaarden leningen aan ondernemingen. Op deze wijze creëren institutionele beleggers extra financieringsruimte voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hier vindt u meer informatie over de kenmerken en de voorwaarden van dit fonds.

 

Financiering door middel van het Bedrijfsleningen fonds

Een onderneming die op zoek is naar financiering zal met de bank in gesprek gaan. De bank kan dan besluiten om het BLF in te schakelen om een evenredig deel van de financiering te verstrekken, tegen gelijke condities. Het fonds maakt gebruik van de kennis en ervaring van de bank maar neemt zelfstandig het besluit om wel of niet te participeren in de financiering.

 

Robeco, de beheerder van het fonds, is verantwoordelijk voor de kredietbeoordeling en verstrekking van de financiering namens het fonds. Het BLF had een initiële omvang van EUR 480 miljoen. Na een tweede ronde financiering is de omvang van het fonds gegroeid naar EUR 960 miljoen.

Voor wie

 • Ondernemingen met een netto schuld positie van EUR 10 miljoen tot EUR 100 miljoen en een operationeel resultaat (EBITDA) van EUR 5 miljoen tot 50 miljoen.
 • Ondernemingen dienen een maximale verhouding netto schuld tot operationele winst (leverage) te hebben van 3.5x.
 • Alleen Nederlandse ondernemingen komen in aanmerking.
 • De minimale (interne) kredietbeoordeling van de onderneming dient “B” te zijn bij afsluiten van de lening.
 • Ondernemingen met activiteiten in de volgende (sub)sectoren zijn uitgesloten: 1) sterk alcoholische dranken, 2) tabak, 3) wapens en munitie, 4) loterijen en kansspelen, 5) amusements- en speelautomaten.
 • Er worden geen leningen verstrekt aan eenmanszaken, maatschappen, VOF’s, CV’s, stichtingen en verenigingen.

 

Kenmerken

 • De bank neemt minimaal 50% van de financieringsbehoefte voor haar rekening.
 • De leningomvang van het fondsaandeel bedraagt minimaal EUR 5 miljoen en maximaal EUR 25 miljoen.
 • Het zijn vastrentende leningen gedurende de looptijd van de lening.
 • De maximale looptijd van een lening is 7 jaar.
 • De rentemarge varieert van 2,25% tot 5,00%.

Meer informatie

Bovenstaande is een korte samenvatting van het BLF. Indien u als institutionele belegger meer wilt weten over dit fonds dan kunt u contact opnemen met Robeco of via mail.

Indien u een financieringsvraag heeft dan verwijzen wij u graag door naar de BLF site van Robeco of naar één van de participerende banken (ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank).

Veelgestelde vragen

Bedrijfsleningen fonds
Wat is het BLF?

Het BLF neemt deel in leningen die banken, onder reguliere voorwaarden, aan ondernemers willen verstrekken maar niet kunnen verstrekken omdat ze al teveel kredieten hebben uitstaan op de onderneming of de sector, waarin de onderneming actief is.

 • Een of meer banken en het fonds nemen ieder een deel van de financiering voor hun rekening, waarbij het aandeel van de bank(en) ten minste gelijk is aan het aandeel van het BLF.
 • De omvang van de te verstrekken leningen bedraagt minimaal EUR 10 miljoen (bank en fonds gezamenlijk).
 • Het aandeel van het BLF hierin bedraagt minimaal EUR 5 miljoen en maximaal EUR 25 miljoen.
 • De fondsomvang bedraagt ongeveer EUR 1 miljard.
 • Robeco is aangesteld als fondsbeheerder.
Welke banken doen mee?

Op dit moment werkt het fonds samen met de volgende vier banken: ABN AMRO, Deutsche Bank, ING en Rabobank.

Hoe kan ik een beroep doen op het fonds?

Ondernemingen kunnen terecht bij de participerende banken voor financiering. De bank zal – als de onderneming daarvoor in aanmerking komt en de onderneming daar voor open staat – de aanvraag vervolgens voorleggen aan de BLF fondsbeheerder.

Wie bepaalt of ik de financiering daadwerkelijk krijg?

De banken doen op individuele basis hun gebruikelijke beoordeling van de aanvragen voor hun eigen aandeel in de financiering en zullen met toestemming van u als ondernemer, feitelijke en objectieve informatie over de onderneming verstrekken aan de fondsbeheerder. De uiteindelijke beslissing of er een lening wordt verstrekt vanuit het fonds ligt geheel bij de fondsbeheerder.

Hoeveel kan ik lenen?

De omvang van de te verstrekken leningen bedraagt minimaal EUR 10 miljoen. Het aandeel van het BLF in de leningen bedraagt minimaal EUR 5 miljoen en maximaal EUR 25 miljoen.

Wat is de rente die ik betaal?

De rentevoet van de lening met het fonds is hetzelfde als de rentevoet van de lening met de bank. Met andere woorden marktconforme bancaire rentevoeten worden gehanteerd.

Wat is de rol van NLII?

NLII heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van het fonds en blijft ook betrokken in een monitoringrol.

Wat is de rolverdeling tussen de bank en het fonds in de te verstrekken leningen?

De bank coördineert en houdt het primaire contact met de onderneming. De bank neemt voor ten minste een gelijk bedrag deel in de lening als het fonds. Het fonds en één of meer banken zullen onder gelijke voorwaarden de leningen verstrekken. De fondsbeheerder bepaalt geheel zelfstandig of het fonds wel of niet meedoet in de lening.