Financieringsvragen in onderzoek

Financieringsvragen in onderzoek

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII onderzoekt continu de mogelijkheden om nieuwe investeringen in Nederland te creëren voor institutionele beleggers. Op deze pagina geven wij een korte toelichting op een aantal door NLII onderzochte projecten.

ZORGLENINGEN

Zorginstellingen, met name curatieve zorginstellingen zoals ziekenhuizen, zijn voor hun ongeborgde financiering afhankelijk van een beperkt aantal Nederlandse banken. Tegelijkertijd proberen deze Nederlandse banken, mede als gevolg van aangescherpte regelgeving en de fusiegolf in ziekenhuisland, hun maximale uitstaande leningen op specifieke zorginstellingen te verlagen. Het gevolg hiervan is dat het beperkte aantal spelers meestal gezamenlijk een zorginstelling financiert waardoor onvoldoende concurrentie en marktwerking ontstaat. Dit knelpunt resulteert in een ongezond financieringslandschap voor zorginstellingen.

 

NLII onderzoekt de mogelijkheden voor een zorgleningen fonds, gebaseerd op het succesvolle Bedrijfsleningen fonds-concept. De betrokken banken met het grootste marktaandeel in de zorg in Nederland hebben positief gereageerd op dit NLII initiatief. Ook institutionele beleggers hebben interesse getoond en inmiddels vinden er, onder leiding van NLII, gesprekken plaats met banken en investeerders.