Financieringsvragen in onderzoek

Financieringsvragen in onderzoek

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII onderzoekt continu de mogelijkheden om nieuwe investeringen in Nederland te creëren voor institutionele beleggers. Op deze pagina geven wij een korte toelichting op een aantal door NLII onderzochte projecten.

ONDERWIJSHUISVESTING

Een groot deel van onze kinderen en leerkrachten zit dagelijks in schoolgebouwen met een slecht binnenklimaat en een grote mate van onderhoudsachterstand. Bijna 40% van de ca. 10.000 schoolgebouwen in ons land zijn tussen 1960 en 1980 gebouwd en hebben het eind van hun levensduur bereikt. Scholen hebben te maken met decentralisatie en doordecentralisatie, krappe bouwbudgetten en fluctuerende leerlingenaantallen.

In het derde kwartaal van 2015 is NLII begonnen met een onderzoek naar de verduurzaming van onderwijshuisvesting.

Samen met het Ministerie van OC&W, VNG, PO/VO-raden, RuimteOK, EscoNetwerk, Sweco, PIANOo, Platform31, BNG en APG is onderzoek gedaan naar de complexe problematiek rondom onderwijshuisvesting en naar mogelijke oplossingen. NLII richt zich op dit moment op 2 sporen ten aanzien van scholen.

 

Ten eerste pleit NLII voor het aanstellen van een regisseur toekomstbestendige onderwijshuisvesting: een onafhankelijk orgaan waarbij schoolbesturen en gemeenten proactief worden geholpen met het tot stand laten komen en uitvoeren van vernieuwingsprojecten (nieuwbouw, renovatie en verduurzaming).

 

Ten tweede werkt NLII aan de oprichting van een nationaal versnellingsprogramma naar voorbeeld van het succesvolle Vlaamse onderwijshuisvesting programma ‘Scholen van Morgen’.