Financieringsvragen in onderzoek

Financieringsvragen in onderzoek

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII onderzoekt continu de mogelijkheden om nieuwe investeringen in Nederland te creëren voor institutionele beleggers. Op deze pagina geven wij een korte toelichting op een aantal door NLII onderzochte projecten.

NEDERLANDS KLIMAATINVESTERINGSFONDS

Voorafgaand aan de klimaattop in december 2015 in Parijs hebben Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en NLII CEO Loek Sibbing een intentieverklaring getekend voor een onderzoek naar een publiek privaat klimaatinvesteringsfonds. Beide partijen hebben toegezegd zich actief in te zetten om het klimaatinvesteringsfonds mogelijk te maken. NLII leidde het onderzoek en werkte daarbij nauw samen met institutionele beleggers, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Deense klimaatinvesteringsfonds werd als mogelijke voorbeeldstructuur gehanteerd. Dit fonds ondersteunt Deense bedrijven bij investeringen in onder andere duurzaamheids-, landbouw-, infrastructuur-, energie-, water- en klimaatadaptatieprojecten in ontwikkelingslanden. NLII onderzocht de pijplijn en sourcing kanalen voor klimaatinvesteringen door Nederlandse bedrijven in het buitenland. De uitkomsten van het onderzoek heeft NLII besproken met een aantal beleggers en het Ministerie van Buitenlande Zaken. Naar aanleiding van de uitkomsten en de gesprekken concludeert NLII dat het opzetten van een publiek-privaat klimaatfonds waarbij overheid en institutionele beleggers van het begin af aan samen beleggen nu nog niet haalbaar is. NLII heeft het haalbaarheidsonderzoek afgerond met het advies aan de overheid om met een gekwalificeerde fondsbeheerder te onderzoeken of het zinvol is te starten met een publiek klimaatfonds, en daarbij na een succesvolle implementatie alsnog private investeerders aan te trekken, zoals het succesvolle voorbeeld van de Green Investment Bank in het Verenigd Koninkrijk.