Financieringsvragen in onderzoek

Financieringsvragen in onderzoek

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII onderzoekt continu de mogelijkheden om nieuwe investeringen in Nederland te creëren voor institutionele beleggers. Op deze pagina geven wij een korte toelichting op een aantal door NLII onderzochte projecten.

NEDERLANDS GROEIKAPITAAL

Een gezamenlijke verkenning van Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en NLII heeft ertoe geleid dat PME op 19 juni 2017 EUR 25 mln heeft geïnvesteerd in Innovation Industries (II). II is een investeringsfonds voor veelbelovende Nederlandse technologie bedrijven met groeipotentieel. Het investeringsfonds is een unieke samenwerking tussen kenniscentra (o.a. TNO & verschillende universiteiten) en bedrijfsleven, waarvan een aantal bedrijven aangesloten zijn bij PME. Met het investeringsfonds krijgen schaalbare start-up en scale ups uit de high tech, medical tech en agri & food sector toegang tot financiering waardoor zij kunnen uitgroeien tot succesvolle bedrijven die zorgen voor economische groei en werkgelegenheid in Nederland.