Financieringsvragen in onderzoek

Financieringsvragen in onderzoek

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII onderzoekt continu de mogelijkheden om nieuwe investeringen in Nederland te creëren voor institutionele beleggers. Op deze pagina geven wij een korte toelichting op een aantal door NLII onderzochte projecten.

ONDERWIJSHUISVESTING

Een groot deel van onze kinderen en leerkrachten zit dagelijks in schoolgebouwen met een slecht binnenklimaat en een grote mate van onderhoudsachterstand. In het derde kwartaal van 2015 is NLII begonnen met een onderzoek naar de verduurzaming van onderwijshuisvesting.

VERDUURZAMING HUURWONINGEN

NLII heeft op verzoek van VNO-NCW de business case voor woningbouwcorporaties om grootschalige Nul-op-de-Meter (NOM) renovaties uit te voeren onderzocht.

NEDERLANDS KLIMAATINVESTERINGSFONDS

Voorafgaand aan de klimaattop in december 2015 in Parijs hebben Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en NLII CEO Loek Sibbing een intentieverklaring getekend voor een onderzoek naar een publiek privaat klimaatinvesteringsfonds.

ENERGIEBESPARING GROTE INDUSTRIE

NLII is in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken actief op zoek gegaan naar mogelijke projecten op het gebied van energiebesparing in de grote industrie die door een, nog op te richten, energiebesparingsfonds gefinancierd kunnen worden.

ZORGLENINGEN

NLII onderzoekt de mogelijkheden voor een zorgleningen fonds, gebaseerd op het succesvolle Bedrijfsleningen fonds-concept.

NEDERLANDS GROEIKAPITAAL

Sinds de oprichting van NLII onderzoekt zij de mogelijkheden tot versterking van het MKB door middel van groeikapitaal. Op 19 juni 2017 heeft dit geleid tot een belegging van PME in Innovation Industries.