Bekijk onze beschikbare fondsen

Fondsen

Nederlandse Investeringsinstelling

Sinds de oprichting van NLII zijn drie fondsen tot stand gekomen. Het Bedrijfsleningen fonds (BLF) en Achtergestelde leningen fonds (ALF), beide gericht op het Nederlandse Midden- en kleinbedrijf, en het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds (ZVF). 

Het BLF financiert samen met banken gezonde Nederlandse ondernemingen. Daarbij verstrekken het BLF en de banken onder reguliere voorwaarden leningen aan ondernemingen. Op deze wijze creëren institutionele beleggers extra financieringsruimte voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Bekijk fonds

Het ALF verstrekt achtergestelde leningen aan Nederlandse MKB ondernemingen met gezonde groei- en winstvooruitzichten die op basis van hun balanspositie achtergesteld vermogen nodig hebben om in aanmerking te komen voor additionele bancaire financiering.

Bekijk fonds

Het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds investeert in drie segmenten van de zorgvastgoedmarkt: beschermd wonen, verpleeghuizen en eerstelijns zorgcentra. Het fonds wordt eigenaar van het vastgoed waarin het investeert.

Bekijk fonds