Lange termijn financieringsmogelijkheden

Financiering

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII werkt aan het realiseren van nieuwe financieringsmogelijkheden voor Nederlandse sectoren, projecten en ondernemingen. NLII richt zich daarbij op het onderzoeken van mogelijkheden van financiering binnen verschillende maatschappelijk relevante thema’s. Momenteel zijn dat MKB bedrijfsfinanciering, Energietransitie en Verduurzaming, Onderwijshuisvesting, Zorg en Wonen.

Wat kunnen wij voor u betekenen

NLII verstrekt zelf geen financiering. NLII werkt aan oplossingen waarmee financiering, meestal via een fonds, van specifieke sectoren, projecten en ondernemingen mogelijk wordt gemaakt.

 

Wanneer NLII financieringsvragen ontvangt wordt bekeken of deze vraag bij een reeds bestaande financieringsoplossing past en verwijst NLII door naar de partij (beheerder) die de oplossing uitvoert. Wanneer dit niet het geval is wordt bekeken of de financieringsvraag onderdeel kan zijn van een nieuwe oplossing. 

 

Sinds de oprichting van NLII zijn drie fondsen tot stand gekomen. Het Bedrijfsleningen fonds (BLF) en Achtergestelde leningen fonds (ALF), beide gericht op het Nederlandse Midden- en kleinbedrijf, en het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds. In deze fondsen kan door institutionele beleggers geparticipeerd worden. Zie NLII fondsen voor meer informatie over de fondsen.