Lange termijn financieringsmogelijkheden

Hoe werkt NLII

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII identificeert en structureert financieringsoplossingen voor Nederlandse projecten en ondernemingen waar in de huidige marktomgeving onvoldoende financieringsopties aanwezig zijn of waar institutionele beleggers nog geen rol spelen.  

De rol van NLII op gebied van financiering

inventarisatie

Tijdens de inventarisatiefase onderzoekt NLII verschillende elementen en test deze bij een aantal beleggers. Elementen die onder andere onderzocht worden zijn: geschiktheid van de te financieren projecten, verwacht risico-rendementsprofiel en haalbaarheid.

 

identificatie

Bij voldoende aanknopingspunten wordt de mogelijke propositie verder uitgewerkt tijdens de identificatiefase. In deze fase worden aannames en uitgangspunten meer onderbouwd en wordt gekeken hoe knelpunten geadresseerd kunnen worden.

 

structurering

Tijdens de structureringsfase wordt met de betrokken partijen het ontwikkelde concept uitgewerkt in een structuur, zoals bijvoorbeeld een fonds. In deze fase worden de relevante partijen betrokken, de pijplijn verder concreet gemaakt en de nodige documenten uitgewerkt.

Voorbeeld ontwikkeling van het Achtergestelde leningen fonds

  • NLII heeft de vraag naar achtergesteld vermogen bij het MKB geïnventariseerd door intensieve gesprekken met banken, het Ministerie van Economische Zaken en door het bekijken van individuele aanvragen die bij NLII binnen zijn gekomen.
  • Vervolgens is er met institutionele beleggers gekeken naar de risico’s en rendementen van achtergestelde leningen aan het MKB; tevens is geanalyseerd wat de schaal van een investering zou kunnen en moeten zijn.
  • Op basis van de eerste inventarisatie is geconcludeerd dat het product aantrekkelijker voor institutionele beleggers is wanneer er een combinatie kan worden gemaakt met de groeifaciliteit van de overheid waardoor er een overheidsgarantie op 50% van de hoofdsom wordt toegepast.
  • Deze initiële bevindingen zijn met de banken, ABN AMRO, Rabobank en ING, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in een concept uitgewerkt waarbij de ‘sourcing’ van de leningen via de banken plaatsvindt en waarbij de banken naast de achtergestelde leningen van het ALF minimaal hetzelfde bedrag aan senior financiering verstrekken. In combinatie met een garantie vanuit de groeifaciliteit ontstaat zo een belegging die goed aansluit bij het profiel van de institutionele beleggers.
  • Als volgende stap is gezocht naar een goede manager die de beleggingen voor de institutionele beleggers beheert. AEGON Asset Management is aangesteld als fondsbeheerder.
  • Tot slot zijn afspraken vastgelegd in contracten en een prospectus. Na de goedkeuring van de AFM is het fonds van start gegaan.
Henk Kamp, Oud-minister van Economische Zaken
"Met de oprichting van het Achtergestelde leningen fonds en het Bedrijfsleningen fonds zet NLII een belangrijke stap om de Nederlandse economie structureel te versterken".
Henk Kamp, Oud-minister van Economische Zaken