INSTITUTIONELE BELEGGERS

Institutionele beleggers

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII werkt aan investeringsvoorstellen die niet alleen voor haar oprichters, een groep van twaalf Nederlandse institutionele beleggers, maar ook voor andere institutionele beleggers toegankelijk zijn. Er is in Nederland duidelijk behoefte aan een meer gevarieerd aanbod van financieringsbronnen. Institutionele beleggers kunnen een belangrijke rol spelen om in deze behoefte te voorzien. Individuele investeringsvragen zijn vaak klein en te versnipperd om te kwalificeren als belegging. NLII ontwikkelt beleggingen die wel voldoen aan de investeringswensen van deze beleggers.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen

Er is in Nederland duidelijk behoefte aan een meer gevarieerd aanbod van financieringsbronnen. Zo bestaat er bijvoorbeeld bij het MKB structureel een sterke behoefte aan risicodragend kapitaal. De investeringsvraag van deze en andere sectoren bereikt institutionele beleggers momenteel vaak niet omdat de vraag versnipperd of niet eenduidig is. Daarnaast maken diezelfde factoren de kosten voor beoordeling van de investeringen dikwijls te hoog. Ook zijn bepaalde investeringsmogelijkheden onaantrekkelijk vanwege andere barrières, zoals ongunstige regelgeving.

 

NLII heeft als doelstelling de investeringsvraag beter op de behoefte van de institutionele belegger te laten aansluiten. Om dit te bereiken vervult NLII een intermediaire rol door aan de vraagkant de projecten en hun financieringsbehoeften in kaart te brengen en aan de aanbodkant de beleggingen zo te structureren dat deze de juiste schaal, structuur en het juiste risico-rendementsprofiel krijgen voor institutionele beleggers.

 

Het Achtergestelde leningen fonds (ALF) is een voorbeeld waarin kleine financieringsvragen worden gebundeld tot een investeringsmogelijkheid voor institutionele beleggers. Het fonds creëert enerzijds schaal en standaardisatie voor beleggers en anderzijds een financieringsmogelijkheid voor individuele MKB bedrijven die groeikapitaal zoeken.

NLII richt zich op verschillende maatschappelijk relevante thema’s. Momenteel zijn dat MKB Bedrijfsfinanciering, Energietransitie en Verduurzaming, Onderwijshuisvesting, Zorg en Wonen. NLII wil voor institutionele beleggers nieuwe beleggingsmogelijkheden realiseren, die een duidelijke impact hebben binnen deze thema’s.

 

Sinds de oprichting van NLII zijn drie fondsen tot stand gekomen. Het Bedrijfsleningen fonds (BLF) en Achtergestelde leningen fonds (ALF), beide gericht op het Nederlandse Midden- en kleinbedrijf, en het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds. In deze fondsen kan door institutionele beleggers geparticipeerd worden. Zie NLII fondsen voor meer informatie over de fondsen.