Onderzoek ‘Beleggen in Nederland’
Beleggen in Nederland

Onderzoek NLII biedt inzicht in institutionele beleggingen

Rapport

Inleiding

De vraag naar ‘de omvang van de investeringen van Nederlandse institutionele beleggers in de nationale economie’ is regelmatig onderwerp van maatschappelijke discussie. Hierbij speelt mee dat de Nederlandse pensioensector relatief groot is in verhouding tot de economie (zie figuur 1) en daardoor van grote invloed kan zijn. Tot op heden ontbrak in de discussie over de omvang van de investering in de nationale economie eenduidige en consistente data. Daarnaast circuleren er uiteenlopende cijfers voor pensioenfondsen en verzekeraars als collectief en op individueel niveau.

 

 

Figuur 1. Internationale vergelijking van pensioenfondsen in absolute omvang en tov. van nationale BBP.

Bron: OESO, Pension Markets in Focus 2016. Bedragen in miljarden dollars.

 

 

 

NLII is een onderzoek gestart naar de investeringen van institutionele beleggers in Nederland. Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. De actuele staat van beleggingen van Nederlandse institutionele beleggers in Nederland.
  2. Duiding van de beleggingen van Nederlandse institutionele beleggers. Wat is de impact op de Nederlandse economie?

Op deze pagina is het rapport met de uitkomst van het eerste onderdeel van het onderzoek te downloaden en wordt hieronder een beknopt overzicht gepresenteerd.

 

Methodologie

 

Voor het eerste deel van het onderzoek is een “foto” gemaakt van de huidige beleggingsportefeuille van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. In samenwerking met Steward RedQueen en De Nederlandsche Bank (DNB) heeft NLII een gedetailleerd beleggingsoverzicht samengesteld met een geografische splitsing per beleggingscategorie. De pensioenfondsen en verzekeraars hebben verschillende rendements- en risicovereisten en wet- en regelgeving; hierdoor zijn de verschillende beleggingsportefeuilles niet met elkaar te vergelijken.

 

Resultaten

 

Pensioenfondsen

In totaal hebben de pensioenfondsen een belegd vermogen van EUR 1.224 miljard, waarvan EUR 152 miljard (12.4%) definieerbaar in Nederland is belegd. Het merendeel van de Nederlandse beleggingen bestaat uit vastrentende waarden van EUR 103 miljard. Hiervan bedragen staatsobligaties EUR 54 miljard, gevolgd door EUR 23 miljard aan credits.

 

Tabel 1.  Beleggingen (Q4 2016) voor risico van Nederlandse pensioenfondsen. Bedragen in miljoenen euro's. 

 *  Exclusief herverzekerde technische voorzieningen t.w.v. €10.100 mln.

** Dit bedrag is hoger dan de optelsom van beleggingen in NL en ROW. Dit wordt verklaard doordat de post ‘overige beleggingen’ niet volledig aan een geografische regio toe te schrijven is.

 

Verzekeraars

In totaal hebben de verzekeraars een belegd vermogen van EUR 481 miljard, waarvan EUR 193 miljard (40.1%) definieerbaar in Nederland is belegd. Het merendeel van de Nederlandse beleggingen bestaat uit vastrentende waarden van EUR 156 miljard. Deze vastrentende waarden bestaan grotendeels uit staatsobligaties van EUR 58 miljard, direct gevolgd door EUR 54 miljard aan hypothecaire leningen.

 

Tabel 2. Beleggingen (Q4 2016) voor risico van Nederlandse verzekeraars. Bedragen in miljoenen euro’s.

*  Exclusief herverzekerde technische voorzieningen t.w.v. €8.300 mln.

** Dit bedrag is hoger dan de optelsom van beleggingen in NL en ROW. Dit wordt verklaard doordat de post ‘overige beleggingen’ niet volledig aan een geografische regio toe te schrijven is.

 

 

Conclusie

Bovenstaande cijfers bieden een helder, eenduidig overzicht van de beleggingen van Nederlandse institutionele beleggers in de nationale economie. Hieruit blijkt dat pensioenfondsen binnen de gebieden van vastgoed, hypothecaire leningen en staatsobligaties relatief veel van hun belegd vermogen aan Nederland alloceren. Voor verzekeraars wordt dit patroon ook waargenomen. Daarnaast beleggen verzekeraars in absolute bedragen meer in de Nederlandse economie dan pensioenfondsen. Het feit dat de institutionele beleggers collectief EUR 345 miljard (gelijk aan 51% van het bruto binnenlands product; CBS) in Nederland beleggen onderstreept het belang van het tweede deel van dit onderzoek: verdere duiding van de impact van institutionele beleggers op de Nederlandse economie.

 

Het volledige rapport van het eerste deel van dit onderzoek vindt u hier.