INSTITUTIONELE BELEGGERS

Institutionele beleggers

Nederlandse Investeringsinstelling

NLII werkt aan investeringsvoorstellen die niet alleen voor haar oprichters, een groep van twaalf Nederlandse institutionele beleggers, maar ook voor andere institutionele beleggers toegankelijk zijn. Er is in Nederland duidelijk behoefte aan een meer gevarieerd aanbod van financieringsbronnen. Institutionele beleggers kunnen een belangrijke rol spelen om in deze behoefte te voorzien. Individuele investeringsvragen zijn vaak klein en te versnipperd om te kwalificeren als belegging. NLII ontwikkelt beleggingen die wel voldoen aan de investeringswensen van deze beleggers.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen

Er is in Nederland duidelijk behoefte aan een meer gevarieerd aanbod van financieringsbronnen. Zo bestaat er bijvoorbeeld bij het MKB structureel een sterke behoefte aan risicodragend kapitaal. De investeringsvraag van deze en andere sectoren bereikt institutionele beleggers momenteel vaak niet omdat de vraag versnipperd of niet eenduidig is. Daarnaast maken diezelfde factoren de kosten voor beoordeling van de investeringen dikwijls te hoog. Ook zijn bepaalde investeringsmogelijkheden onaantrekkelijk vanwege andere barrières, zoals ongunstige regelgeving.

NLII heeft een platform tot stand gebracht waar verschillende partijen vraag en aanbod van financiering kunnen bespreken. NLII inventariseert, identificeert en structureert financieringsvraagstukken die naar boven komen, op basis waarvan de financieringsoplossingen, ofwel beleggingen tot stand komen. Vervolgens monitort NLII deze, door haar gestructureerde, financieringsoplossingen. 

lees meer

NLII heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beleggingen van pensioenfondsen en verzekeraars in de Nederlandse economie. In samenwerking met DNB wordt een eenduidig en consistent overzicht van de beleggingsportefeuille van de Nederlandse institutionele beleggers gepresenteerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in zowel beleggingscategorieën als geografische locatie.

lees meer
Rob Heerkens, bestuurder van Pensioenfonds PGB
"NLII stimuleert het kunnen beleggen in nieuwe maatschappelijk relevante beleggingscategorieën zoals MKB financiering zodat ook de PGB deelnemers daar toegang tot krijgen."
Rob Heerkens, bestuurder van Pensioenfonds PGB

Contact

NLII heeft regelmatig contact met beleggers om verschillende investeringsmogelijkheden te bespreken en verder uit te werken. Indien u als belegger met ons in contact wilt komen en mogelijke proposities wilt bespreken dan kunt u contact opnemen met Loek Sibbing via mail.