NLII beëindigt activiteiten en draagt kennis over aan partners
NLII beëindigt activiteiten en
draagt kennis over aan partners
NLII biedt inzicht in institutionele beleggingen in Nederland
NLII biedt inzicht in institutionele
beleggingen in Nederland
Onderzoek NLII
1 miljard om groei MKB te ondersteunen
1 miljard beschikbaar om groei MKB
te ondersteunen
NLII Bedrijfsleningen fonds
ZVF
Nieuw fonds draagt bij
aan modernisering zorgvastgoed
NLII Apollo Zorgvastgoed fonds
ALF
Nederlandse MKB geholpen
met buffervermogen
NLII fonds voorziet hierin

Lange termijn financiering voor investeringsprojecten

Nederlandse Investeringsinstelling

De Nederlandse Investeringsinstelling is opgericht om institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren.

 

Er is in Nederland behoefte aan een meer gevarieerd aanbod van financieringsbronnen. Institutionele beleggers kunnen een belangrijke rol spelen om in deze behoefte te voorzien. Individuele investeringsvragen zijn vaak klein en te versnipperd om te kwalificeren als belegging voor institutionele beleggers. NLII ontwikkelt, in samenwerking met direct betrokken partijen, beleggingen die voldoen aan de investeringswensen van deze beleggers.

Loek Sibbing, CEO NLII
"Institutionele beleggers beschikken over het vermogen om een maatschappelijke impact te hebben. Vanuit die visie dragen wij bij aan het beschikbaar maken van institutioneel kapitaal voor de Nederlandse economie."
Loek Sibbing, CEO NLII

Onze fondsen

Nederlandse Investeringsinstelling

Het ALF verstrekt achtergestelde leningen aan Nederlandse MKB ondernemingen met gezonde groei- en winstvooruitzichten die op basis van hun balanspositie achtergesteld vermogen nodig hebben om in aanmerking te komen voor additionele bancaire financiering.

Bekijk fonds

Het BLF financiert samen met banken gezonde Nederlandse ondernemingen. Daarbij verstrekken het BLF en de banken onder reguliere voorwaarden leningen aan ondernemingen. Op deze wijze creëren institutionele beleggers extra financieringsruimte voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Bekijk fonds

Het NLII Apollo Zorgvastgoed fonds investeert in drie segmenten van de zorgvastgoedmarkt: beschermd wonen, verpleeghuizen en eerstelijns zorgcentra. Het fonds wordt eigenaar van het vastgoed waarin het investeert.

Bekijk fonds

Onderzoek NLII

NLII biedt inzicht in institutionele beleggingen in Nederland

NLII heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beleggingen van pensioenfondsen en verzekeraars in de Nederlandse economie. In samenwerking met DNB wordt een eenduidig en consistent overzicht van de beleggingsportefeuille van de Nederlandse institutionele beleggers gepresenteerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in zowel beleggingscategorieën als geografische locatie.

Rapport